Informace - Obchodní podmínky | Za sluncem - Cestovní Kancelář

Informace

Obchodní podmínky

 1. Za sluncem s.r.o., cestovní kancelář, cestovní agentura, IČ: 42869650, zajišťuje prodej zájezdů, prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu, prodej věcí souvisejících s cestovním ruchem a autorizovaný prodej zájezdů českých cestovních kanceláří.

 2. Za sluncem s.r.o. zajišťuje jednotlivých služeb cestovního ruchu, prodej zájezdů a produktů cestovních kanceláří, které mají pojistnou smlouvu pro případ úpadku, jak požaduje zákon č. 159/99 Sb. o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu ve znění pozdějších předpisů. Se všemi kancelářemi, jejichž produkty nabízíme, má uzavřenu řádnou smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdů a služeb cestovního ruchu.

 3. Zákazník je informován o prodejci jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo organizátorovi zájezdu v oddílu kalkulace cen zájezdu, který si vybral zasláním objednávkového formuláře. Za sluncem s.r.o. si vyhrazuje právo na případnou úpravu nepřesností, které vznikly při převzetí a zadávání dat do rezervačního systému.

 4. Pracovníci Za sluncem s.r.o. rezervují zájezd pro zákazníka po obdržení úplně a správně vyplněného objednávkového formuláře a to bez dalšího prověření u zákazníka. V okamžiku, kdy máme potvrzeno, že je možné služby nebo zájezd realizovat, kontaktujeme zákazníka telefonicky, e-mailem anebo formou SMS na udané kontakty. Pokud není možné z jakéhokoliv důvodu zájezd realizovat, uvědomíme zákazníka a společně najdeme další variantu ke splnění jeho požadavků.

 5. Za sluncem s.r.o. si vyhrazuje právo nerealizovat objednávku, pokud jsou v ní uvedeny údaje nepřesné, neúplné nebo rozporuplné.

 6. Jakmile je rezervace potvrzena, zasíláme zákazníkovi Smlouvu o prodeji služeb cestovního ruchu nebo Smlouvu o zájezdu (dále jen SOZ) dohodnutým způsobem (e-mailem, faxem, telefonicky, odkazem na www formuláři). Zákazník je povinen zaslanou smlouvu zkontrolovat, zda obsahuje všechny rezervované služby, potvrdit podpisem a obratem zaslat společnosti Za sluncem s.r.o., dohodnutým způsobem. Pro zákazníka je závazná doba platnosti rezervace a data splatnosti záloh a doplatků uvedené ve smlouvě. Za sluncem s.r.o nemůže být zodpovědná za pozdní platby zákazníka, které znemožní realizaci pobytu nebo zájezdu.

 7. Termíny splatnosti plateb jsou rozvrženy na základě podmínek pořádající cestovní kanceláře. Zpravidla při objednávce delší jak 1 měsíc do odjezdu činí 50% a 50% měsíc před nástupem, u zájezdů typu Last minute je požadována 100% platba okamžitě s podpisem smlouvy.

 8. Platby je možno provádět převodem na účet nebo přímým vkladem na pobočce banky na daný účet popřípadě. Číslo účtu a variabilní symbol jsou součástí pokynů, které obdrží zákazník spolu se smlouvou.

 9. Pokud zákazník provádí platbu vkladem na účet nebo převodem, je řádným dokladem o platbě doklad z banky. Po přijetí platby na účet Za sluncem s.r.o., je zákazník informován potvrzující zprávou na e-mail nebo SMS. Bankovní a poštovní poplatky spojené s odesláním platby hradí zákazník, poplatky spojené s přijetím platby hradí Za sluncem s. r. o. Pokud vznikne z jakýchkoliv důvodů přeplatek, bude vrácen na účet zákazníka a poplatky platí Za sluncem s.r.o.

 10. Za sluncem s.r.o. zpracovává data o několika desítkách tisíc služeb CR a zájezdech a to ručně nebo pomocí prostředků automatického zpracování dat a rezervačního systému. Vzhledem k této skutečnosti nemůžeme zajistit stoprocentní úplnost a přesnost dat uvedených na webových stránkách. Závazné pro zákazníka jsou informace a pokyny, které zákazník obdrží současně se smlouvou. Data se aktualizují denně a to v průběhu nočního provozu, kdy aktualizace probíhá jak v oblasti cen, tak v oblasti náplně jednotlivých zájezdů. Vzhledem k tomu, že rezervační systémy denně zpracují několik tisíc rezervací, mohou být některé zájezdy v době poptávky klienta rezervované pro jiné klienty nebo zastaveny pro prodej. Platnost nabídek je do vyprodání volných míst.

 11. Pokyny a informace související s nástupem na pobyt obdrží zákazník zpravidla 7 dnů před nástupem, pokud nebyl zájezd zakoupen méně dnů před nástupem nebo nebylo se zákazníkem dohodnuto jinak. Letenky, pokud jsou vydávány, obdrží zákazník na letišti od pracovníka odbavení letu.

 12. Zákazník je plně zodpovědný za platnost svých cestovních dokladů a splnění vízových a devizových povinností.

 13. Pokud je zákazník nucen stornovat pobyt, oznámí tuto skutečnost písemně Za sluncem s.r.o. a tato následně učiní všechny kroky pro řádný proces stornování zájezdu. Cestovní kanceláři nebo organizátorovi zájezdu náleží stornopoplatek dle Všeobecných podmínek, které jsou přiloženy ke smlouvě.

 14. Za sluncem s.r.o. prohlašuje, že všechny osobní údaje klientů jsou zpracovávány dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje poskytnuté zákazníkem zpracováváme dle dokumentu o zpracování dle nařízení GDPR, který najdete zde: https://www.zasluncem.cz/informace-o-ochrane-osobnich-udaju/ . Váš souhlas můžete kdykoliv zrušit písemně e-mailem na adrese: info@zasluncem.cz a naše společnost tyto údaje dle zákona zlikviduje. Upozorňujeme zákazníky, že v rámci zvyšování kvality hovorů jsou tyto hovory nahrávány.

Olomouc, 1.7.2018